Kiti įdomūs vaizdo įrašai (iš kitų šaltinių)

24/10/2011 17:14

Духовная Энергия (Разум внутри природы)

Ištrauka iš filmo "Celestine Prophecy" (rus. Селестинское Пророчество)

Селестинское Пророчество - духовный фильм, приключения ведущие хронику открытия древних свитков в тропических лесах Перу. Пророчество и его девять ключевых пониманий предсказывают международное пробуждение, возникающее в пределах всех религиозных традиций, который перемещает человечество к более глубокому опыту духовности.

 

Духовная реальность – Путь к себе

Этот околочасовой фильм является своего рода базовым для тех, кто только ступил на тернистый Путь Познания Духа (познания, в первую очередь, самого себя) и для тех, кто уже прошёл немалую его часть и хочет укрепиться не только одной Верой, но и Осознанием. Приятного просмотра.

 

Сияющие чакры / Illuminated Chakras (2004)

Сияющие чакры (Чакры в цвете)/ILLUMINATED CHAKRAS позволяет увидеть и испытать тонкие энергии, которые до сих пор только были описаны. Это волнующее путешествие доставит Вам много чувств, путешествие в трансформационный внутренний мир. Следуйте пути Кундалини - Шакти, мистического змея, который управляет жизненной силой, которое пробуждает сознание в каждой чакре. Путешевствуйте из корня в корону в этой фантастический звуковой и световой экстраваганзе и испытайте опыт каждой чакры элементарной реальности -- как земля, вода, огонь, воздух, звук, свет, и трансцендентального сознания.

Filmas anglų kalba: Illuminated Chakras

 

Mirties vaivorykštės koanai
1. Raudoną čakrą blokuoja baimė. Mirties baimėje miršta fizinis-žemės kūnas, nes baimė sustingo žemę.
2. Oranžinę čakrą blokuoja kaltė. Liūdesyje miršta emocinis-džiaugsmo-vandens kūnas, nes liūdesys užtvenkia vandenį. Dingsta gyvenimo skonis.
3. Geltoną čakrą blokuoja pyktis. Beprasmybėje miršta mentalinis-ugninis kūnas – protas, nes beprasmybė užgesina ugnį. Beprasmybėje sustoja gyvenimo veikla.
4. Žalią čakrą blokuoja kančia. Kančioje miršta astralinis-meilės-erdvinis-oro kūnas, nes kančia uždusina orą. Be meilės žmogus uždusta kaip be oro.
5. Žydrą čakrą blokuoja melas. Melo tuštybėje miršta eterinis-informacinis-ketinimo kūnas, nes melas užblokuoja ketinimą ir iškreipia informaciją.
6. Indigo/mėlyną čakrą blokuoja iliuzija. Iliuzijoje miršta dvasinis kūnas, nes nematome būties vibracijos („Tiesos“). Štai kodėl žmogus, norėdamas būti dvasiškai gyvas, ieško „Tiesos“.
7. Violetinė čakra: šviesos-sielos kūnas visada yra begalybėje ir
amžinybėje.
***
 
Gyvybės vaivorykštės koanai
1. Raudona čakra: Aš žemės gyvybę įkvėpdamas jaunėju. (Fizinį žmogaus kūną maitina žemės gyvybinė energija)
2. Oranžinė čakra: Aš džiaugsmo vandenį skanaudamas kuriu. (Gurmaniškas maistas per šešis skonius maitina džiaugsmo-emocinį kūną. Vadinasi, galima valgyti viską, kas suteikia didžiausią džiaugsmą ir neblokuoja žemės gyvybinės energijos.)
3. Geltona čakra: Aš ugninę mintį regėdamas kalbu. (Prasminga veikla maitina protą-mentalinį kūną)
4. Žalia čakra: Aš meilės erdvę lytėdamas dėkoju.
5. Žydra čakra: Aš nuoširdų ketinimą laiminu.
6. Indigo/mėlyna čakra: Aš būties lauką intuityviai matydamas vibruoju.
7. Violetinė čakra: Aš šviesos begalybę vydėdamas esu. ***

 

 

"Chakra Healing Chants - Sophia" Ganapataye

Chakra Healing Chants - Sophia