Palaiminimų teikėjų (Dikšų davėjų) elgesio TAISYKLĖS

 • Malda paprašyti Dieviškumo, kad užpildytų jus ir jūsų rankas padarytų Dieviškomis.
 • Rekomenduojama labai švelniai rankas dėti ant galvos, kad gaunantysis Palaiminimą (Dikšą) galėtų ją priimti visiškai atsipalaidavęs.
 • Nereikia liesti kitų žmogaus kūno dalių.
 • Palaiminimo (Dikšos) perdavimas turi būti malonus gavėjui, todėl palaiminimo teikėjas (dikšos davėjas) turi įsitikinti, kad jo gestai ir elgesys neiššauktų diskomforto gavėjui.
 • Palaiminimo teikėjas (Dikšos davėjas) turi atsisakyti nuo narkotikų, rūkymo, alkoholio vartojimo ir kt. žalingų įpročių. [Pastaba: Nusižengus šiam punktui, galima teikti Palaiminimą sau ir kitiems tik po 30 dienų pertraukos]
 • Palaiminimų teikėjas (Dikšų davėjas) turi kalbėti kultūringai, teikiančiais džiaugsmą žmonėms žodžiais, nenaudojant grubių žodžių.
 • Palaiminimų teikėjas (Dikšų davėjas) turi elgtis kukliai, neiškeliant savojo "AŠ", nes tai kliudo Dieviškosios energijos tekėjimui.
 • Palaiminimas (Dikša) labai gerai persiduoda, kai Palaiminimų teikėjas (Dikšų davėjas) yra ramybės, atsidavimo dieviškumui, dėkingumo ir meilės būsenoje.
 • Jeigu Palaiminimų teikėjas (Dikšų davėjas) randasi neapykantos, pavydo, liūdesio ir kas "AŠ" (savęs išaukštintoje) būsenoje, tai jam geriau susilaikyti nuo Palaiminimų teikimo (Dikšų perdavimo), kol jo būsena pasikeis.
 • Vienybės Palaiminimas (Dikša) skirta sąmonės evoliucijai ir turi būti naudojama nepriklausomai nuo kitų dvasinių praktikų.
 • Palaiminimų teikėjas (Dikšų perdavėjas) neturi daryti jokio poveikio Palaiminimų (Dikšų) gavėjui psichotropiniais augalais, narkotikais ar kt. priemonėmis nei prieš teikiant Palaiminimą (perduodant Dikšą) nei po jo.

 

Как понять что дикша работает?